Bli medlem

Korpset er et sted for alle, og vi jobber for at alle skal trives godt – både barn og foreldre. Vi sørger for å gjøre ting sammen, som for eksempel helgeseminar vår og høst, høstkonsert med mye bra musikk, familiefester og turer i inn- og  utland.

DET ER OPPTAK TIL KOPRSET HVERT ÅR OG TIL DRILLTROPPEN ANNENHVERT ÅR

Interessert i å begynne i korpset vårt? Meld deg  inn ved å benytte skjemaet under:

  • Opplysninger om foresatte: