Hva koster det å gå i korpset?

Korps Kontingent per halvår
AspirantKr.   [INFORMASJON]
JuniorKr.   [INFORMASJON]
HovedKr.   [INFORMASJON]

Annet

I forbindelse med reiser og arrangementer så kan det dukke opp egenandeler, alt etter hvor mye korpset er i stand til å skaffe av inntekter fra f.eks. dugnader.

Husk også gjerne å støtte oss gjennom Grasrotandelen!
Søk
Driftes av Styreportalen AS