Øvinger

Drilltroppen har fellesøvelse 1 gang per uke. 

Alle med instrument har individuell øvelse 1 gang per uke og fellesøvelse sammen med sin gruppe 1 gang per uke.

Aspiranter

Det første året i korpset er man aspiranter i aspirantkorps eller aspirantdrill.
Aspirantene har fellesøving 1 gang per uke. 
Alle med instrument har i tillegg individuell øvelse 1 gang per uke. 

Aspirantene har et dagsseminar på høsten og seminar med overnatting på våren. 

Juniorer

År 2 og 3 i korpset er man juniorer i juniorkorps eller juniordrill.
Juniorene har fellesøving 1 gang per uke.
Alle med instrument har i tillegg individuell øvelse 1 gang per uke. 

Juniorene har seminar med overnatting både høst og vår.

Hovedkorpset

Etter 3 år i korpset havner du i hovedkorps eller hoveddrill!
Hovedkorps/drill har fellesøving 1 gang per uke.
Alle med instrument har i tillegg individuell øvelse 1 gang per uke.

Hovedkorps/drill har seminar med overnatting både høst og vår.

Ekstraordinære øvinger

Ekstra øvinger blir avholdt i forbindelse med arrangementer som for eksempel 17. mai, konserter, festivaler etc. 


Søk
Driftes av Styreportalen AS