Foreldrevakter

Oversikt over hvem som har foreldrevakt og styrevakt på de ulike øvelsene finner du i månedsinfo.

Husk at bytte av vakter må ordnes av hver enkelt. Styrevakt MÅ få beskjed (SMS holder) dersom du bytter vakt. Oppgi hvem du bytter vakt med.