Vår historie

Møteprotokollen fra 1938

11. januar 1938 vedtok tilsynsutvalget for Vågsbygd skole, slik utdraget fra møteprotokollen viser, at de 19 guttene fra 4., 5. og 6. klasse som var interessert i å bli med i korpset, skulle samles for første gang fredag 14. januar kl. 18:00. Beslutningen var dermed tatt: Vågsbygd hadde fått sitt første skolemusikkorps.

I tiden før stiftelsen hadde tanken om et musikkorps for skolebarna lenge ulmet i Vågsbygd. Særlig savnet «vågsbøndene» musikk i 17.mai-toget. Ønsket om et skolekorps vokste seg stadig sterkere i miljøet rundt den nye barneskolen på Augland.

Å skaffe penger til et korps var viktig. 1.400 kroner måtte til skulle nødvendige instrumenter skaffes. Problemet ble relativt fort løst, viste det seg. Fra Lumber kryssfinerfabrikks eier, herr Johansen og hans kone, sangerinnen Kirsten Flagstad, fikk korpset sin første kapital. De gav 200 kroner – hver.
En innsamling i bygda frambrakte 906 kroner, mens et lotteri gjennomført av elever fra Vågsbygd-skolen endte med en bruttoinntekt på 260 kroner.

Så altså 14. januar 1938 var nitten gutter fra 4., 5. og 6. klasse ved Vågsbygd skole for første gang samlet for å danne Vågsbygd guttemusikkorps.

De nitten var:
Anton Endresen, Sverre Ulstrup, Henrik Bulie, Leif Knudsen, Jarl Abrahamsen, Tore Lund, Paul Zernichov, Notto Hornnes, Yngvar Johnsen, Josef Ugland, Finn Gråner, Torgrim Eftestøl, Harry Halvorsen, Rolf Lie, Sigurd Haslem, Kristian Liebermann, Bjørn Langefoss, Harald Næss og Kjell Nilsen.

17. mai 1938 ble en uvanlig festdag i Vågsbygd. Fra den gamle skolen på Voie til den nye på Augland gikk 17.mai-toget – med musikkorpset i spissen.